Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 września 2012

Błędy na fakturach a możliwość zwrotu VAT naliczonego w innym kraju Unii

163

Chcę starać się o zwrot VAT naliczonego w Czechach. Zauważyłam jednak, ze na niektórych fakturach zagranicznych (np. za hotele, parking) nie ma nazwy naszej firmy tylko nazwisko i imię pracownika. Adres i NIP jest natomiast prawidłowy. Czy takie faktury mogę umieścić w deklaracji VAT-REF?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem regulującym zwrot podatku VAT naliczonego w innym kraju UE jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 roku określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie człon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź