Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 września 2012

Błędy na fakturach a możliwość zwrotu VAT naliczonego w innym kraju Unii

145

Chcę starać się o zwrot VAT naliczonego w Czechach. Zauważyłam jednak, ze na niektórych fakturach zagranicznych (np. za hotele, parking) nie ma nazwy naszej firmy tylko nazwisko i imię pracownika. Adres i NIP jest natomiast prawidłowy. Czy takie faktury mogę umieścić w deklaracji VAT-REF?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem regulującym zwrot podatku VAT naliczonego w innym kraju UE jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 roku określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, prawo do zwrotu podatku naliczonego określa się zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE, na zasadach stosowanych w państwie członkowskim zwrotu. Zatem każde państwo członkowskie ustala w swoich aktach prawnych szczegółowe warunki dotyczące zwrotu podatku na zasadach określonych w tym państwie. Niemniej, państwa członkowskie obowiązane są do wprowadzenia w swoim prawodawstwie regulacji określonych dyrektywami.

Z art. 4 Dyrektywy Rady 2008/9/WE wynika, że nie ma ona zastosowania do kwot VAT, które według ustawodawstwa państwa członkowskiego zwrotu zostały nieprawidłowo zafakturowane. Zgodnie natomiast z art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej faktury muszą zawierać między innymi numer identyfikacyjny VAT nabywcy oraz pełną nazwę (nazwisko) i adres podatnika.

Faktury opisane w pytaniu zamiast nazwy firmy zawierają imię i nazwisko pracownika, a zatem nazwa firmy została określona błędnie. Co do zasady jednak, błędy na fakturach dotyczących danych nabywcy lub sprzedawcy nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przepisy krajowe w § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku przewidują możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej do faktury zawierającej pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą. R...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę