Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 września 2012

Błędy na fakturach a możliwość zwrotu VAT naliczonego w innym kraju Unii

0 1099

Chcę starać się o zwrot VAT naliczonego w Czechach. Zauważyłam jednak, ze na niektórych fakturach zagranicznych (np. za hotele, parking) nie ma nazwy naszej firmy tylko nazwisko i imię pracownika. Adres i NIP jest natomiast prawidłowy. Czy takie faktury mogę umieścić w deklaracji VAT-REF?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym aktem regulującym zwrot podatku VAT naliczonego w innym kraju UE jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 roku określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, prawo do zwrotu podatku naliczonego określa się zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE, na zasadach stosowanych w państwie członkowskim zwrotu. Zatem każde państwo członkowskie ustala w swoich aktach prawnych szczegółowe warunki dotyczące zwrotu podatku na zasadach określonych w tym państwie. Niemniej, państwa członkowskie obowiązane są do wprowadzenia w swoim prawodawstwie regulacji określonych dyrektywami.

Z art. 4 Dyrektywy Rady 2008/9/WE wynika, że nie ma ona zastosowania do kwot VAT, które według ustawodawstwa państwa członkowskiego zwrotu zostały nieprawidłowo zafakturowane. Zgodnie natomiast z art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej faktury muszą zawierać między innymi numer identyfikacyjny VAT nabywcy oraz pełną nazwę (nazwisko) i adres podatnika.

Faktury opisane w pytaniu zamiast nazwy firmy zawierają imię i nazwisko pracownika, a zatem nazwa firmy została określona błędnie. Co do zasady jednak, błędy na fakturach dotyczących danych nabywcy lub sprzedawcy nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przepisy krajowe w § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku przewidują możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej do faktury zawierającej pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą. R...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.