Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam do sporządzenia korekty dwóch JPK-ów, jeden za styczeń a drugi za wrzesień tego roku, muszę napisać czynny żal. Czy do każdego miesiąca musi być osobne pismo czy mogę wszystko zawrzeć na jednym? Ponadto w styczniu wyszła mi nadpłata podatku VAT czy w jednym piśmie (czynnym żalu) mogę napisać o zaliczenie tej kwoty na poczet kolejnych miesięcy?

ODPOWIEDŹ
Podatnik, który popełni błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym, w celu uniknięcia konsekwencji zobowiązany jest złożyć korektę JPK wraz z czynnym żalem.
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe zobowiązania winien być złożony odrębnym pismem. 

UZASADNIENIE
W niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od ukarania podatnika, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Aby to było możliwe, podatnik powinien dopełnić obowiązków i złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego  o tym jakich obowiązków nie dopełnił.
Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z  systemów informatycznych podatnika poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.
JPK_VAT zawiera część ewidencyjną (dane z ewidencji VAT) oraz część deklaracyjną (deklarację VAT-7 albo VAT-7K). Błędy w przekazanym pliku należy poprawić poprzez złożenie korekty.
Przesłanie nierzetelnej ewidencji, tj. niezgodnej ze stanem rzeczywistym, może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy przede wszystkim od skali uchybień. Złożenie wadliwej ewidencji, tj. sporządzonej niezgodnie z przepisami prawa (wymogami formalnymi), jest wykroczeniem skarbowym, a czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

„Czynny żal” związany z korektą części ewidencyjnej w JPK_VAT należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w sprawach VAT.     Składa go sprawca czynu zabronionego, czyli osoba, kt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.