Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85) , ROZLICZENIA VAT

7 kwietnia 2017

Brak gospodarstwa rolnego a prawo do zwolnienia z VAT

0 899

Brak gospodarstwa rolnego nie pozbawia rolnika ryczałtowego prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Izby Podatkowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2017 roku nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ.

Sytuacja Podatnika

Całość gospodarstwa rolnego jest współwłasnością łączną małżeńską rodziców Wnioskodawczyni, w równych udziałach po 50%. W styczniu lub lutym 2017 roku rodzice zamierzają użyczyć Wnioskodawczyni, budynki w których jest chów drobiu w celu prowadzenia tam działalności rolniczej (chowu drobiu). Działalność w zakresie produkcji drobiu rzeźnego będzie prowadzona odrębnie od działalności rolniczej rodziców Wnioskodawczyni. W budynkach (kurnikach) będących przedmiotem użyczenia od rodziców Wnioskodawczyni wyłącznie Wnioskodawczyni będzie prowadziła produkcję drobiu rzeźnego, tym samym rodzice nie będą prowadzili w nich żadnej działalności. Rodzice nie będą wykorzystywać użyczonych Wnioskodawczyni budynków (kurników) na żadne inne cele, w tym produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Czy jako producent drobiu rzeźnego prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nie posiadający gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

W poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.