Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

2 września 2012

Brak komunikatu IE-599 a moment opodatkowania sprzedaży

0 2644

W maju br. sprzedaliśmy towar odbiorcy z Rosji, który miał go wywieźć, a następnie dostarczyć nam komunikat IE599. Do 25 czerwca nie otrzymaliśmy komunikatu, więc nie wykazaliśmy tej dostawy w deklaracji VAT-7 za maj. Do 25 lipca również nie otrzymaliśmy komunikatu, więc wykazaliśmy tę dostawę w deklaracji za czerwiec ze stawką 23%, wyliczając podatek metodą „w stu”. W sierpniu odbiorca poinformował nas, że w ogóle nie dostarczy nam komunikatu, bo kierowca nie dopełnił wymaganych formalności. W tym samym miesiącu wystawiliśmy więc fakturę korygującą stawkę VAT z 0% na 23%. W rozliczeniu za jaki miesiąc mamy wykazać fakturę korygującą? Co ze sprzedażą ze stawką 23% wykazaną w deklaracji za czerwiec?

ODPOWIEDŹ

Fakturę korygującą powinni Państwo wykazać w rozliczeniu za maj 2012 roku. Jednocześnie, jesteście Państwo uprawnieni do skorygowania sprzedaży opodatkowanej stawką 23% w rozliczeniu za czerwiec 2012 roku.

UZASADNIENIE

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług eksport jest jedną z czynności opodatkowanych tym podatkiem. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów, powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli towar wysyłany jest do nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wydania towaru jednej z tych osób (art. 19 ust. 2 ustawy o VAT). Wydanie towaru w ramach transakcji eksportu towarów podlega obowiązkowi udokumentowania tej czynności fakturą VAT. Fakturę dokumentującą dostawę eksportową należy wystawić nie później niż w 7. dniu od dnia wydania towaru. Data jej wystawienia w tym terminie wyznaczać będzie moment powstania obowiązku podatkowego, tak jak w Państwa przypadku (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Regulacje zawarte w art. 41 ust. 6-11 ustawy o VAT określają zasady wykazania obrotu z tytułu eksportu towarów z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT w deklaracji podatkowej. Stawkę 0% można zastosować do dostawy eksportowej pod warunkiem, że przed terminem do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy (tj. okres, w którym powstał dla niej obowiązek podatkowy) otrzymano dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej np. komunikat IE-599. W sytuacji, gdy do upływu terminu złożenia tej deklaracji nie otrzymano dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej (np. komunikatu IE-599) – nie ma obowiązku wykazania tej dostawy w ewidencji VAT i deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, ale tylko pod warunkiem posiadania dokumentu celnego potwierdzającego rozpoczęcie procedury wywozu.

W sytuacji posiadania dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie procedury wywozu, dostawę należy wykazać w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy:

• ze stawką 0% - pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej (np. komunikatu IE-599) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres,

• ze stawką VAT właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju - w przypadku nieotrzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.