Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

7 października 2015

Brak prawa do odliczenia podatku od zakupionego przez Powiat sprzętu komputerowego

0 1064

Jeśli po zakończeniu inwestycji sprzęt komputerowy został przekazany w nieodpłatne użytkowanie pod zarząd Starostwa Powiatowego, to towary i usługi nabyte przez Powiat nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Dlatego uznać należy, że Powiatowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup przekazanego sprzętu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2015 roku nr IBPP3/4512-485/15/UH.

Sytuacja Podatnika

Powiat otrzymał dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 Priorytet II, na realizację Systemu Informacji Przestrzennej. System działa na zasadzie informacji z rejestru publicznego ewidencja gruntów i budynków, baza adresowa, w zakresie ulic i numerów adresowych, zasób nieruchomości rolnych, ewidencja urzędów, instytucji, rejestr obiektów służby zdrowia itp. Dane zasilające system zostały udostępnione bezpłatnie z urzędów gmin i różnych instytucji jak również ze starostwa. Korzystanie z SIP jest nieodpłatne dla wszystkich użytkowników systemu. SIP w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługi czynności o charakterze cywilnoprawnym.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, moduły, które będą służyły wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Elementy systemu nie będą służyły równocześnie czynnościom opodatkowanym i zwolnionym od podatku VAT. Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Wnioskodawca odprowadza do Urzędu Skarbowego naliczony podatek VAT z wystawionych faktur od wykonawców za usługi dla Starostwa. Starostwo nie dokonuje odliczeń podatku VAT Starostwo nie stosuje proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Czy Powiat ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.