Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

17 sierpnia 2018

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją festiwalu

0 1301

Stowarzyszenie organizując festiwal muzyki klasycznej, który nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na festiwal.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 roku nr 0112-KDIL2-2.4012.290.2018.1.LS

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nie wykonuje również żadnych opodatkowanych czynności, nie składa deklaracji VAT i nie rozlicza tego podatku. Wnioskodawca jest organizatorem imprezy kulturalnej w postaci festiwalu muzyki klasycznej. Zaplanowane wydarzenie jest otwartym cyklem koncertów muzyki klasycznej, która odbywa się cyklicznie, co roku. Organizacja Festiwalu pociąga za sobą wiele przygotowań i kosztów. W ramach organizacji festiwalu członkowie Stowarzyszenia wiele prac wykonują bezpłatnie. Stowarzyszenie na organizację imprezy będzie ponosiło wydatki, do których otrzyma faktury VAT zawierające w cenie podatek od towarów i usług naliczony. Przeprowadzana operacja nie będzie powodowała powstania żadnych obowiązków podatkowych na gruncie VAT. Nie są z nią bowiem związane żadne odpłatności, nie ma wynagrodzenia, sprzedaży biletów itp. Festiwal jest dobrem udostępnianym nieodpłatnie. Na część kosztów Stowarzyszenie może otrzymać dofinansowanie do części kosztów w ramach działania „(...)” Stowarzyszenie w staraniach o dofinansowanie ewentualny podatek VAT naliczony zawarty w zakupionych towarach i usługach uwzględnia jako koszty kwalifikowane i uznaje, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia i odzyskania tego podatku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy istnieje możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania imprezy, jak i po jej zakończeniu.

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zareje...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.