Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

4 listopada 2014

Brak prawa do odliczenia VAT przez Gminę od modernizacji oczyszczalni ścieków

0 922

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków, gdyż nabywane towary i usługi nie będą służyły Gminie do działalności opodatkowanej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2014 roku nr IPTPP2/443-545/14-4/PR

Sytuacja Podatnika

Gmina jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem projektu jest „....” w ramach programu Priorytet: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. Działanie 5.1. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz modernizacja lub rozbudowa już istniejących. Program uchwalony na 2014 rok. Zakres projektu obejmuje: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych i zamurowania, obróbki blacharskie, wymiana rynien spustowych, montaż powietrznej pompy ciepła, roboty instalacyjno-budowlane, roboty elektryczne, instalacja centralnego ogrzewania, nadbudowa kondygnacji, opaska wokół budynku. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż infrastruktura będzie wykorzystywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, czyli Gmina nie będzie wykorzystywała infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina przekaże przedmiotową infrastrukturę do korzystania na podstawie PT (protokół przekazania środka trwałego) zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy określającej Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej. Będzie to czynność nieodpłatna. Efekty inwestycji będą własności...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.