Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

27 grudnia 2017

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z organizacją szkolenia

0 980

Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usługi służących zrealizowaniu szkolenia, ponieważ wydatki dotyczą usług korzystających ze zwolnienia od opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2017 roku nr 0114-KDIP1-3.4012.437.2017.1.MK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca działający na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w KRS. W ramach działalności statutowej, wnioskodawca organizuje m.in. wyjazdy studyjne, szkolenia dla rolników, mieszkańców wsi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które to szkolenia są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca było organizatorem szkolenia, które realizowane było poprzez następujące pozycje wydatków: wyżywienie, zapewnienie wykładowcy, koszty księgowej, zapewnienie materiałów szkoleniowych, wynajmu sali. Finansowanie szkolenia polega na refundacji dla zamawiającego 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania, zgodnie z art. 4.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działalność Wnioskodawcy, w związku z realizacją przedmiotową projektu nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do czynności generujących podatek należny.

Czy Wnioskodawca może odliczyć naliczony podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkolenia?

Stan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.