Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

28 lutego 2012

Brak rejestracji samochodu a obowiązek zapłaty VAT

0 834

W październiku 2011 roku zakupiłam do firmy samochód ciężarowy z Włoch. Zakup został udokumentowany fakturą VAT. Pojazd nie został zarejestrowany na terytorium Polski. Następnie, w styczniu bieżącego roku, samochód został sprzedany na Ukrainę. Czy powinnam wykazać w deklaracji VAT-7 zakup tego samochodu i wpłacić należny VAT do urzędu skarbowego? Czy powinnam wykazać zakup w informacji VAT-UE? Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży pojazdu?

ODPOWIEDŹ

Nie jest Pani zobowiązana do wpłaty należnego podatku VAT z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu, ale powinna Pani rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w związku z jego zakupem.

UZASADNIENIE

W przypadku nabycia samochodu z innego kraju Unii Europejskiej, w sytuacji gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a dostawcą jest firma posiadająca siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług polski podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną w celu rozliczenia podatku należnego z tytułu tego nabycia.

Zgodnie z art.86 ust.2 pkt 4 lit.c ustawy o VAT, kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi równocześnie podatek naliczony. W związku z tym, że, jak wynika z pytania, nabywany samochód jest samochodem ciężarowym, przysługuje Pani prawo do odliczenia całości podatku należnego z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia. W deklaracji VAT-7 powinien zatem zostać wykazany zarówno podatek należny jak i naliczony – w takiej samej wysokości.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia druku VAT- 23 i zapłaty do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego podatku należnego z tytułu zakupu środka transportu tylko w przypadku, gdy środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju – zgodnie z art. 103 ust.3 i ust.4 ustawy o VAT.

Kluczowym w powyższym przypadku jest to, że zakupiony przez Panią samochód ciężarowy nie został zarejestrowany i został sprzedany, a więc nie będzie przez Panią rejestrowany na terytorium kraju i nie będzie też użytkowany na terytorium kraju. Zatem w przedstawionej przez Panią sytuacji nie jest Pani zobowiązana do złożeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.