Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT

1 lutego 2015

Brak rejestracji samochodu a prawo do odliczenia VAT

0 992

W styczniu 2015 kupiłam samochód. 30 stycznia zrobiłam badanie na VAT-1a, ale w styczniu nie zarejestrowałam jeszcze samochodu. Czy mogę odliczyć VAT z faktury za paliwo wystawionej 31 stycznia 2015?

ODPOWIEDŹ

Tak, może Pani dokonać takiego odliczenia, pod warunkiem, że samochód będzie wykorzystywany do wykonywania działalności opodatkowanej VAT oraz, że zadba Pani o to, żeby podczas rejestracji w dowodzie rejestracyjnym została zamieszczona adnotacja o spełnieniu ustawowych wymagań.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 roku paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:1)    samochodów osobowych;2)    innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

  • b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

  • c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

W myśl ust.2 cytowanego artykułu, powyższe ograniczenie nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.86a ust.4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika między innymi w sytuacji, gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Art.86 ust.9 ustawy o VAT precyzuje, że pojazdami, które spełniają powyższy warunek są: 1)    pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  • b)    z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla wyszczególnionych w przepisie przeznaczeń.

Zgodnie z ust.10 cytowanego p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.