Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

16 stycznia 2017

Brak rejestracji VAT-UE nabywcy towaru a prawo do stawki 0%

0 1104

Brak w okresie dostawy formalnego warunku posiadania przez nabywcę statusu podatnika VAT UE nie pozbawia prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2017 roku nr 2461-IBPP4.4512.115.2016.2.BP

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie mechaniki i blacharstwa samochodowego, sprzedaży części i akcesoriów samochodowych i materiałów lakierniczych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada także aktywny numer VAT UE. Od stycznia 2016 dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium UE-Niemcy. Towar został faktycznie wywieziony do Niemiec, Wnioskodawca posiada komplet dokumentów potwierdzających faktyczne dokonane dostawy i odbiór towarów w Niemczech. Po czasie okazało się, że odbiorca towarów z Niemiec nie jest zarejestrowany na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (jest jednak podatnikiem podatku od wartości dodanej). Podatnik dokonał rejestracji na potrzeby VAT UE kilka miesięcy później. Na moment dokonanej dostawy kontrahent Wnioskodawcy posiadający siedzibę na terytorium Niemiec był zobowiązany do rejestracji z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również być podmiotem zobowiązanym do rozliczenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę 0% do przedstawionej powyżej dostawy towarów?

Stanowisko Dyrektora

Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, a w konsekwencji jej opodatkowanie preferencyjną stawką podatku w wysokości 0%. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji – jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji – jego spełnienie pozwala na przyjecie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego panstwa członkowskiego.

Drugi z warunków, o którym mowa wyżej, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy we...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.