Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

1 maja 2013

Brak rejestracji VAT-UE w momencie dostawy a prawo do stawki VAT 0%

0 1127

W styczniu sprzedałam towar i wystawiłam fakturę ze stawką 0% holenderskiemu kontrahentowi. Czy miałam prawo do zastosowania stawki 0% nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE w momencie dostawy towarów? Rejestracji dokonałam na początku lutego br.

ODPOWIEDŹ

Tak, miała Pani prawo do zastosowania stawki VAT 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo braku rejestracji jako podatnik VAT-UE w momencie dostawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.42 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 roku wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT 0%, pod warunkiem że zarówno podatnik dokonujący dostawy jak i nabywca posiadali właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych zawierający dwuliterowy kod i podali te numery na fakturze stwierdzającej dostawę towarów – powinni być zatem zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE.

Natomiast od dnia 1 kwietnia 2013 roku przywołany powyżej art.42 ust.1 pkt 1 uzyskał nowe brzmienie, zgodnie z którym stawka VAT 0% może mieć zastosowanie, jeżeli na dzień dokonania dostawy nabywca posiadał właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W art.42 dodano również pkt 3, zgodnie z którym dostawca ma być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE na dzień złożenia deklaracji, w której wykazuje tę dostawę.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (art.20 ust.1 ustawy). Pani dokonała dostawy w styczniu i w tym samym miesiącu wystawiła fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową transakcję, w związku z czym obowiązek podatkowy powstał w styczniu i w deklaracji VAT-7 za styczeń (lub za I kwartał) winna Pani rozliczyć przedmiotową dostawę.

Jeżeli składa Pani deklaracje miesięczne, deklarację VAT-7 za styczeń 2013 roku powinna Pani złożyć do 25 lutego 2013 roku (a zatem za obowiązywania „starego”, bardziej restrykcyjnego brzmienia przepisu). Przy określaniu stawki podatku w odniesieniu do przedmiotowej t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.