Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 kwietnia 2012

Brak własności importowanych towarów a prawo do odliczenia VAT

0 1087

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów nie jest uzależnione od nabycia prawa własności towaru przez importera.

 

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1528/11-2/KB z 16 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Włoska Spółka, zarejestrowana dla celów VAT we Włoszech, prowadzi działalność gospodarczą w branży kosmetycznej. Spółka nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. W związku z dokonywaniem transakcji na terytorium kraju Spółka planuje jedynie najmować powierzchnię magazynową od podmiotów trzecich oraz zamierza zarejestrować się dla celów podatku VAT w Polsce. Spółka zamierza przekazywać polskiemu Podwykonawcy materiały niezbędne do wykonania finalnego produktu. Podwykonawca będzie wykonywał usługi na powierzonym materiale tj. będzie dokonywał konfekcji polegającej na składaniu elementów powierzonych przez Spółkę, w wyniku czego powstanie produkt finalny gotowy do sprzedaży. Niektóre komponenty (np. klej) będą również sprzedawane przez Spółkę dla Podwykonawcy w celu dokonania konfekcji.

Część materiałów do produkcji - opakowania, będą sprowadzane do Polski spoza terytorium Unii Europejskiej, m.in. z Chin lub z Tunezji, przy czym Spółka nie będzie w żadnym momencie właścicielem opakowań. Właścicielem opakowań będzie zawsze Klient Spółki, który w późniejszym etapie nabędzie od Spółki gotowy produkt (przy produkcji którego będzie wykorzystane przedmiotowe opakowanie).

Czynności związane z importem opakowań wykonywane będą przez Spółkę na mocy umowy z Klientem. Zatem na zgłoszeniu importowym Spółka będzie występować jako importer towarów. Natomiast załatwienie formalności przywozowych związanych z procedurą dopuszczenia do obrotu Spółka zleci firmie spedycyjnej, działającej jako przedstawiciel bezpośredni Spółki. Importowane opakowania będą wykorzystywane przy produkcji Produktu, który następnie będzie sprzedawany Klientowi przez Spółkę w ramach czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie odprawy celnej z tytułu importu opakowań, zważywszy na fakt, iż Spółka dokonując importu towarów (opakowań) i będąc zobowiązaną do zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów nie będzie ich właścicielem.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze Spółką, że będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego przy imporcie opakowań pomimo tego, że nie będzie ich właścicielem.

Dyrektora Izby Skarbowej przekonała argumentacja podatnika, który przywołał przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny („WKC”). Stosownie do art. 201 WKC, do uiszczenia długu celnego zobowiązany jest przede wszystkim zgłaszający. Przy czym, na podstawie art. 4 pkt 18 WKC zgłaszający oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne. W om...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.