Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu a prawo do odliczenia VAT

Artykuły | 27 kwietnia 2020 | NR 101
0 4495

Zakupiliśmy samochód ciężarowy do 3,5 tony w marcu, zarejestrowaliśmy go - pierwsza rejestracja w Polsce 4 kwietnia. Dodatkowe badanie techniczne VAT 1 przeprowadzone. Czy w przypadku gdy nie zdążymy odebrać twardego dowodu rejestracyjnego z wbitą adnotacją (wydziały komunikacji są pozamykane) mogę odliczyć VAT od tego samochodu w dwóch kolejno występujących miesiącach, czyli kwiecień, maj jak już uzyskam ten wpis w dowodzie? Wszędzie jest napisane, że warunkiem pełnego odliczenia VAT jest oprócz zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wpis w dowodzie rejestracyjnym. My tego wpisu nie zdążymy uzyskać do czasu złożenia deklaracji za marzec, czyli do dnia 25 kwietnia.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z orzecznictwem sądów, wpis w dowodzie rejestracyjnym jest wymogiem formalnym odliczenia podatku i nie stanowi warunku, którego dokonanie z opóźnieniem skutkowałoby brakiem możliwości pełnego odliczenia VAT. 

UZASADNIENIE

Generalną zasadą określoną w przepisach jest, że wysokość odliczenia podatku uzależniona jest od uznania przez podatnika do jakich celów będzie służył samochód, czy wyłącznie do działalności gospodarczej, czy także do prywatnej.
Podatnik jest uprawniony do odliczenia 100 proc. kwoty podatku naliczonego m.in. od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które spełniają określone warunki techniczne. Pojazd taki powinien m.in. posiadać w dowodzie rejestracyjnym odpowiednią adnotację (VAT-1 albo VAT-2).
W grupie pojazdów, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za takie, przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.
Aby dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, warunkiem koniecznym jest, aby pojazdy te posiadały zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, przy czym powyższe winno wynikać również z dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Liczne orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazuje, że formalne potwierdzenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.