Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

12 marca 2021

Brak zawiadomienia podatnika dotyczącego zmiany miejsca użytkowania kasy

0 1597

Czy muszę zawiadamiać o zmianie miejsca instalacji kasy. Co się stanie jeśli tego nie zrobiłem?

Odpowiedź

Jeżeli Czytelnik prowadzi ewidencję za pomocą kasy on-line to nie ma obowiązku zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany miejsca instalacji kasy. Wprowadzona przez uprawnionego serwisanta zmiana miejsca instalacji tej kasy zostanie automatycznie przesłana do Centralnego Repozytorium Kas i do stosowanej przez organ podatkowy ewidencji CEKR II.

Jeśli natomiast jest stosowana kasa fiskalna z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii to powstał obowiązek poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od daty dokonania tej zamiany. Brak zgłoszenia może spowodować zarzut użytkowania kasy w sposób wadliwy, który stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny

 

Uzasadnienie

Zasady i obowiązki podatników w zakresie stosowania kas fiskalnych szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z § 23 ust. 2, 3 i 4 podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. W takim przypadku podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana. Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

Podatnicy używający kas m.in.:

  • prowadzą i przechowują książkę kasy oraz przechowują programy, o których mowa w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas, przez okres używania kasy oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów. W przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, a także programy, przechowuje się w miejscu używania kasy,
  • dokonują wpisów do książki kasy przewidzianych do wykonania przez podatnika oraz umożliwiają dokonanie wpisów do książki kasy podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis (§ 9 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Obowiązkiem podatników prowadzących ewidencję przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jest  wystawienie i wydanie nabywcy paragon fiskalny który zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia zawiera co najmniej  m.in. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Dlatego oprócz złożenia formularza aktualizacji zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika, Czytelnik musi również dokonać zmiany adresu jej użytkowania na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym wpisując jednocześnie nowy punkt użytkowania kasy w książce serwisowej.


Z wymienionych powyżej przepisów wynika zatem, iż Czytelnik stosując kasę z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii działa na dotychczasowych zasadach, odmiennie niż przy stosowaniu kasy on-line. Kasy on-line dokonują bowiem  automatycznego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.