Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , OCHRONA ZDROWIA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

14 listopada 2013

Budowa budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej a odliczenie VAT

0 893

Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z inwestycją budowlaną, tylko w części, która będzie służyć sprzedaży opodatkowanej, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 września 2013 roku nr IBPP2/443-481/13/BW.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który jest samodzielnym publicznym zespołem zakładów opieki zdrowotnej, posiadającym w swojej strukturze Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Przedmiotem działalności Zakładu jest stacjonarna, całodobowa opieka medyczna oraz pielęgnacyjna nad pacjentami leżącymi, bez zdolności do wykonywania czynności w zakresie podstawowych czynności samoobsługi.

Podatnik zamierza rozpocząć inwestycję, gdzie przedmiotem umowy będzie nabycie usług budowlanych rozumianych jako roboty ogólnobudowlane związane z budową budynków ochrony zdrowia i opieki społecznej, które będą wykonywane w budynkach sklasyfikowanych pod symbolem 1264 (PKOB), tj. budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych. 

W ramach planowanej inwestycji mają być przeprowadzone następujące prace takie jak: przebudowa pawilonu, dobudowa do istniejącego pawilonu nowego budynku, wraz z kotłownią oraz wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej wodociągowej i co. Ponadto mają zostać wykonane pracę obejmujące: zagospodarowanie terenu wokół pawilonu i nowo dobudowanego budynku, tj. budowa chodników, miejsc postojowych, trawników, przełożenie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej, przesył ciepła z istniejącej kotłowni w pawilonie do nowopowstałego budynku, przebudowę linii napowietrznej, zasilanie kablowe zewnętrzne.

Powyższe prace będzie wykonywał podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Podatnik dokona zakupu usług budowlanych, których wykonanie zostanie potwierdzone fakturą wystawioną przez wykonawcę. 

Jednocześnie w toku inwestycji część pomieszczeń zajmowanych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie mogła zostać wynajęta niepublicznemu podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej, całodobowej opieki medycznej oraz pielęgnacyjnej nad pacjentami leżącymi. Z tego tytułu Podatnik będzie mógł pobierać czynsz najmu, opodatkowany podatkiem VAT. 

Związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy i w jakiej wysokości b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.