Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

12 grudnia 2014

Budowa cmentarza komunalnego a prawo do odliczenia podatku VAT

0 635

Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego, ponieważ wydatki, które będzie ponosić, związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2014 roku nr IPTPP1/443-673/14-4/AK.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, czynny podatnik VAT, która planuje budowę cmentarza komunalnego. W związku z tym wprowadziła do aktualnego budżetu Miasta zmiany polegające na zarezerwowaniu na bieżący rok budżetowy środków finansowych na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu inwestycji.

W lipcu 2014 roku Gmina podpisała pierwszą umowę związaną z planowaną inwestycją tj. z pracownią architektoniczną na wykonanie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej cmentarza komunalnego w oparciu o przekazaną Wykonawcy przez Gminę kopię wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentację geotechniczną z rejonu planowanego cmentarza komunalnego. Faktury dotyczące wydatków niezbędnych przy realizacji ww. inwestycji wystawiane będą w przyszłości przez wyłonionych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wykonawców na Gminę a wydatki, które będzie ponosić w związku z realizacją budowy przedmiotowego cmentarza związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.