Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

21 października 2015

Budowa i zagospodarowanie przystani wodnej

0 856

Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu polegającego na budowie przystani wodnej wraz ze sceną.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2015 roku nr IBPP3/4512-520/15/EJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciło się Miasto, czynny podatnik VAT, które realizowało projekt polegający na budowie przystani wodnej wraz ze sceną stanowiącą część istniejącego zagospodarowania Parku Zamkowego. Przystań wraz ze sceną tworzy realne możliwości spływów kajakowych po rzece oraz umożliwia udział w plenerowych wydarzeniach kulturalno-sportowych. Poprzez realizację projektu rozwinie się turystyka specjalistyczna. Z efektów projektu korzystać będą mieszkańcy Miasta, powiatu, turyści uprawiający i zamierzający uprawiać turystykę specjalistyczną oraz uczestniczący w imprezach kulturalno-sportowych.

Miasto, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, przekazało obiekt do administrowania gminnemu zakładowi budżetowemu. Administrowanie polega na wykonywaniu wszelkich czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu i odbywa się na podstawie spisanej umowy o administrowanie nieruchomością, która wykorzystywana będzie nieodpłatnie w ramach zadań statutowych zakładu. Koszty operacyjne funkcjonowania obiektu pokrywać będzie Ośrodek Sportu.

Z uwagi na charakter projektu infrastruktury okołoturystycznej – otwartej i ogólnodostępnej, projekt nie zakłada osiągania przychodów. Infrastruktura będzie udostępniana bezpłatnie. Faktury na potrzeby realizacji inwestycji były wystawiane na Miasto. Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących po stronie Miasta podatek należny. W dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który w tym przypadku zaliczony został do kosztów kwalifikowanych projektu.

Na tle przedstawionego o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.