Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

26 września 2016

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej a VAT

0 976

Wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, służące wyłącznie sprzedaży opodatkowanej realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy, będą mogły podlegać odliczeniu w całości przez Gminę, gdyż wykonywane przez zakład będą czynnościami opodatkowanymi Gminy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej w 20 września 2016 roku nr IBPP3/4512-409/16-1/MD.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która planuje złożyć wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Realizacja przedmiotowych zadań rozpocznie się pod koniec 2016 roku a zakończy w 2018 roku. Inwestycje te są elementami większego przedsięwzięcia związanego z budową kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie. Ponoszone w tym zakresie wydatki inwestycyjne udokumentowane będą przez wykonawców fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Jednocześnie Gmina wskazała, iż realizacja powyższych inwestycji nastąpi po 1 lipca 2016 roku tj. po centralizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług z Komunalnym Zakładem Budżetowym.

W związku z tym Gmina, po zakończeniu każdej z inwestycji, przekaże do nieodpłatnego używania powstałe w ramach opisanych inwestycji elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura w całości będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakład, jako podmiot wykonujący usługi w zakresie odprowadzania ścieków, występować będzie jako strona zawieranych z mieszkańcami umów. Za pomocą wytworzonej w ramach niniejszych inwestycji elementów infrastruktury technicznej, nie będą świadczone żadne czynności dodatkowe, które nie podlegałyby opodatkowaniu bądź były od tego podatku zwolnione.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.