Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI

29 stycznia 2015

Budowa obiektu o europejskim standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych a VAT

0 648

Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją budowy obiektu dla osób niepełnosprawnych, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2015 roku nr IBPP3/443-1338/14/MN.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która realizuję inwestycję zakładającą budowę obiektu o europejskim standardzie wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego głównie dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym ponosi wydatki, które dokumentowane są fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami podatku VAT naliczonego. Nabyte w toku realizowania przedsięwzięcia towary i usługi Gmina zamierza wykorzystywać do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Powstała po zakończeniu inwestycji infrastruktura będzie stanowiła własność Gminy. Działalność, która będzie prowadzona w nowopowstałym obiekcie, aktualnie jest realizowana na terenie Gminy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jednak obecna siedziba nie spełnia wszystkich wymogów stawianych przez Ministerstwo Zdrowia wobec tego typu placówek opieki zdrowotnej. Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, Gmina przekaże obiekt na podstawie umowy dzierżawy, która zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem, a jej przedmiotem będzie cała nieruchomość.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego wątpliwości...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.