Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 lutego 2012

Budowa sieci teleinformatycznej przez uczelnię a prawo do odliczenia VAT

173

Uczelni przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu budowy sieci teleinformatycznej.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lipca 2011 roku numer IPPP3/443-549/11-4/JK.

 

Sytuacja podatnika

Uczelnia zawarła umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie projektu, który ma doprowadzić do stworzenia vortalu internetowego poświęconego problematyce kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa W wyniku realizacji projektu powstanie sieć teleinformatyczna zbudowana z aplikacji i systemu dwukierunkowych usług internetowych. W bazach danych działających na serwerach znajdą się wyniki badań (rozwoju, sprawności wydolności fizycznej) prowadzonych przez uczelnię w latach 1979-2010, uzupełnione przez wyniki gromadzone przy pomocy użytkowników systemu. Użytkownikami wszelkich usług oferowanych przez system informatyczny będą niedefiniowani użytkownicy indywidualni, jednostki organizacyjne, instytucje (przedszkola, szkoły, ośrodki wychowawcze i opiekuńcze, kluby i związki sportowe jednostki samorządowe zajmujące się problematyką kultury fizycznej) oraz ośrodki akademickie i naukowe w całej Polsce. Nie przewiduje się ograniczania dostępności vortalu dla użytkowników Internetu.

Przedstawiając stan faktyczny, uczelnia oświadczyła, że usługi świadczone przez nią w ramach projektu stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT, sklasyfikowane jako zarządzanie projektem edukacyjno-szkoleniowo-sportowym poświęconym problematyce kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa, realizowane za pomocą interaktywnej platformy internetowej i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.22.20.0 „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych”. Wszystkie zakupy rzeczowe i zakupione usługi w celu realizacji projektu są ewidencjonowane w osobnym rejestrze zakupu i są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu. Nie są natomiast w żadnym stopniu powiązane z innymi obszarami działalności uczelni.

W związku z powyższym, uczelnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy przy dokonywaniu zakupów towarów i usług na rzecz opisanego powyżej projektu przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a jeśli tak to czy prawo to będzie przysługiwało w całości czy w części.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do st...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę