Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

29 maja 2012

Czy do opłaty pobieranej przez szpital za ksero dokumentacji medycznej należy doliczyć VAT

331

Jako SP ZOZ jesteśmy czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta wydajemy odpłatnie dokumentację medyczną o stanie zdrowia pacjenta, przy czym nie jest to karta informacyjna. Dokumentacja jest wydawana bezpośrednio pacjentowi lub przesyłana za pośrednictwem poczty (w tym ostatnim przypadku doliczamy jeszcze koszty przesyłki). Czy do tej opłaty (i kosztów wysyłki, jeśli taka ma miejsce) powinniśmy doliczać VAT?

ODPOWIEDŹ

Organy podatkowe uważają, że bez względu na to, w jak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź