Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

29 maja 2012

Czy do opłaty pobieranej przez szpital za ksero dokumentacji medycznej należy doliczyć VAT

250

Jako SP ZOZ jesteśmy czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta wydajemy odpłatnie dokumentację medyczną o stanie zdrowia pacjenta, przy czym nie jest to karta informacyjna. Dokumentacja jest wydawana bezpośrednio pacjentowi lub przesyłana za pośrednictwem poczty (w tym ostatnim przypadku doliczamy jeszcze koszty przesyłki). Czy do tej opłaty (i kosztów wysyłki, jeśli taka ma miejsce) powinniśmy doliczać VAT?

ODPOWIEDŹ

Organy podatkowe uważają, że bez względu na to, w jakim celu dokumentacja medyczna jest wydawana pacjentowi na jego żądanie, czynność ta podlega opodatkowaniu według podstawowej 23% stawki VAT. Tą samą stawką powinny zostać opodatkowane koszty wysyłki dokumentacji do pacjenta.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2011 roku ze zwolnienia z VAT mogą korzystać usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, jednak wyłącznie te, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 18...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź