Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

2 września 2012

Czy spółka komunalna może wystawiać faktury w imieniu Gminy

179

Spółka komunalna zarządza mieszkaniami komunalnymi na terenie miasta i otrzymuje za to wynagrodzenie. Umowy najmu zawierane są w imieniu gminy przez spółkę komunalną. Czynsze lokatorów wpłacane są na wyodrębniony rachunek bankowy spółki komunalnej celem zaksięgowania wpłat na poszczególnych najemców. Następnie całe wpływy są przekazywane na rachunek bankowy gminy. Czy spółka postępuje prawidłowo wystawiając dla najemców lokali gminnych faktury w imieniu i na rachunek gminy?

ODPOWIEDŹ

Tak, Spółka może wystawiać faktury VAT dla najemców w imieniu i na rzecz Gminy.  

UZASADNIENIE

Art. 15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zasadniczo za podatników nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź