Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

10 listopada 2011

Czynności niepodlegające VAT a prawo do odliczenia - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

169

„W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.” -taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów.

W uchwale z dnia 24 października 2011 roku o sygnaturze I FPS 9/10 Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się odnośnie wpływu na obliczanie współczynnika, służącego do odliczania podatku naliczonego, czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sentencja orzeczenia oznacza w praktyce, że podatnicy wykonujący jednocześnie czynności podlegające opodatkowaniu VAT i czynności nie podlegające temu podatkowi, mają prawo do odliczenia całości podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących jednocześnie obu tym typom czynności.

Warto zaznaczyć, że całkowite prawo do odliczenia nie ma zastosowania do zakupów związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną VAT jak i sprzedażą zwolnio...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę