Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

29 maja 2012

Dane na fakturach zakupowych w przypadku przejęcia spółki

300

W sytuacji otrzymania przez Spółkę Przejmującą, po dacie przejęcia, faktury VAT, dokumentującej zdarzenia gospodarcze zaistniałe przed datą przejęcia pomiędzy Spółką Przejmowaną a dostawcą, gdzie jako nabywca na fakturze będzie wskazana Spółka Przejmowana, Spółka Przejmująca winna dokonać skorygowania tej faktury w drodze wystawienia noty korygującej w zakresie danych nabywcy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Kat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź