Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

27 września 2012

Dane nabywcy mogą być zmienione fakturą korygującą

164

Pomyłki w imieniu, nazwisku lub nazwie skróconej oraz w adresie i numerze identyfikacji podatkowej nabywcy mogą być korygowane przez dostawcę za pomocą faktury korygującej.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-1209/11/AM z 1 lutego 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się sprzedawca sprzętu komputerowego, dokonujący sprzedaży zarówno w salonach jak i za pomocą sklepu internetowego czy poprzez portale internetowe. W każdym przypadku sprzedaży na odległość, klient wprowadza swoje dane osobowe, które są podstawą wystawienia faktury i wysyłki towaru, do elektronicznego systemu sprzedażowego Wnioskodawcy poprzez rejestrację na koncie programu sprzedażowego.

Częstokroć klient wykorzystuje do zamówienia istniejące wcześniej konto z tym że w ramach innego podmiotu (np. prywatne konto do zamówień w imieniu firmy). Nawet jeśli klient skoryguje dane po przyjęciu zamówienia, nie zostaną one uwzględnione w przyjętym już zamówieniu, ponieważ zamówienia trafiają do realizacji natychmiast po złożeniu. Ze względu na niezbędną sekwencyjność systemu sprzedażowego, zamówienia realizowane są zgodnie z danymi pierwotnymi, bez uwzględnienia korekty zgłoszonej przez nabywcę. Faktura VAT zostanie wystawiona z danymi będącymi skutkiem pomyłki.

Zamówienia są także przyjmowane telefonicznie, oraz przepisywane ręcznie z informacji przesyłanych pocztą elektroniczną. W takich przypadkach dane do faktur wprowadzane są przez pracownika Wnioskodawcy. Niesie to za sobą ryzyko pomyłki, które zdarzają się także w nazwie i NIP nabywcy. Niestety nabywca dowiaduje się o tym dopiero w momencie otrzymania bądź księgowania faktury.

W związku z tym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dopuszczalne jest korygowanie pomyłek w imieniu i nazwisku lub nazwie bądź nazwie skróconej nabywcy oraz ich adresu i numeru identyfikacji podatkowej za pomocą faktur korygujących.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W praktyce, przy dokumentowaniu obrotu gospodarczego przez podatników podatku od towarów i usług, zdarzają się pomyłki. W celu ich korekty ustawodawca przewidział dokumenty faktur korygujących oraz not korygujących. W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę korygu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę