Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 października 2017

„Dieta pudełkowa” a obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej

0 1003

Rozpoczynamy od listopada 2017 roku sprzedaż posiłków dietetycznych dla odchudzających się, sportowców, mam i diabetyków. Bezglutenowe i bez laktozy, gotowane długo w niskich temperaturach i indywidualnie układane. Nasze posiłki będą pakowane i dostarczane do miejsca wskazanego przez klienta. Czy musimy mieć kasę fiskalną?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczonych usług powstanie z chwilą wykonania pierwszej usługi przygotowywania „diety pudełkowej” dla odbiorcy zewnętrznego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego

UZASADNIENIE

W myśl zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku:

  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz w/w/ osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Z kolei, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia w/w zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Na mocy § 5 ust. 7 w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności,

W przypadku, gdy przepisy ust. 1-7 przewidują różne terminy utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienia te tracą moc w terminie najwcześniejszym (§ 5 ust. 8 rozporządzenia).

Prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.