Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

28 lutego 2012

Dostawa dla fikcyjnego nabywcy nie jest eksportem

247

Dokonanie sprzedaży towaru na rzecz nieokreślonego nabywcy powoduje, że sprzedaż towarów nie może być traktowana jak eksport i opodatkowana preferencyjną stawką VAT 0%, nawet jeżeli sprzedawca posiada dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o sygnaturze I SA/Rz 462/11 z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym był następstwem decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, będących konsekwencją kontroli, w trakcie której stwierdzono, że w rejestrze sprzedaży (oraz w sporządzonych na jego podstawie deklaracjach VAT-7) spółka zaewidencjonowała m.in. fak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź