Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

28 lutego 2012

Dostawa dla fikcyjnego nabywcy nie jest eksportem

207

Dokonanie sprzedaży towaru na rzecz nieokreślonego nabywcy powoduje, że sprzedaż towarów nie może być traktowana jak eksport i opodatkowana preferencyjną stawką VAT 0%, nawet jeżeli sprzedawca posiada dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o sygnaturze I SA/Rz 462/11 z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym był następstwem decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, będących konsekwencją kontroli, w trakcie której stwierdzono, że w rejestrze sprzedaży (oraz w sporządzonych na jego podstawie deklaracjach VAT-7) spółka zaewidencjonowała m.in. faktury VAT dokumentujące dostawy eksportowe telefonów komórkowych na rzecz kontrahentów ukraińskich, które opodatkowała wg stawki podatku 0%. W następstwie przeprowadzonego postępowania, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdził, że kontrahenci ukraińscy wskazani na fakturach dostawy - traktowanych przez spółkę jako eksportowe - w rzeczywistości nie byli nabywcami towarów, a tym samym pomiędzy spółką, a tymi podmiotami nie mogło dojść do skutecznego przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Organ kontroli skarbowej uznał zatem, że dokumenty SAD i inne dokumenty źródłowe (dowody zapłaty za towar), wystawione na okoliczność udokumentowania transakcji z kontrahentami z Ukrainy, są nierzetelne w części określającej odbiorcę i przyjął, że faktycznie miała miejsce odpłatna dostawa towaru dokonana na rzecz nieustalonych podmiotów na terytorium kraju. W konsekwencji, dostawa ta podlegała opodatkowaniu wg podstawowej stawki VAT (w kontrolowanym okresie 22%), a nie wg stawki 0%.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych, że do uznania danej czynności za eksport towarów niezbędne jest wystąpienie wszystkich przesłanek wynikających z art. 2 pkt 8 ustawy VAT, jakie stanowią nie tylko wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty i potwierdzenie tego wywozu przez urząd celny w sposób określony w przepisach celnych, ale także dokonanie tego wywozu w wykonaniu dostawy towarów (ich sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego) przez dostawcę lub na jego rzecz lub przez nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

W takim przypadku, warunkiem niezbędnym i ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę