Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

6 grudnia 2011

Ewidencja sprzedaży przez Internet na kasie fiskalnej

181

Podatnik jest vatowcem, ale nie posiada kasy fiskalnej. Planuje wprowadzić sprzedaż internetową - czyli głównie dla os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W jaki sposób ma prawidłowo udokumentować tą sprzedaż?

ODPOWIEDŹ

W przypadku sprzedaży wysyłkowej (w tym sprzedaży przez internet) istnieje możliwość sprzedaży bez konieczności rejestrowania kasy fiskalnej. Niemniej muszą być spełnione odpowiednie warunki, przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest możliwe w przypadku sprzedaży wysyłkowej (za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) jeśli zapłata za dostarczone towary następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Zwolnienie to obowiązuje do końca 2012 roku. 

W przypadku, gdy czytel...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę