Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

29 sierpnia 2012

Ewidencjonowanie usług przewozu osób

189

Świadczenie usług przewozu osób (PKWiU 49.39.11.00), za które pobierane są ceny urzędowe, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2012 roku nr IBPP3/443-103/12/KG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwrócił się podatnik, który w 2012 roku zamierza wznowić działalność gospodarczą w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.11.0 – Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny. Do tej pory nigdy nie stosował kasy rejestrującej.

Podatnik prowadzi działalność w charakterze regularnych przewozów osób na terenie jednego miasta zgodnie z rozkładem zatwierdzonym przez Urząd Miasta. Wnioskodawca stosuje urzędowe ceny za przejazdy, które są ustalane przez Radę Miasta i Gminy.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem do organu podatkowego, czy wykonując regularny przewóz osób będzie mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę