Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Kiedy mamy do czynienia z fakturą zaliczkową

161

Wystawienie faktury przed otrzymaniem zapłaty, tytułem usługi, która ma być wykonywana w przyszłości, nie pozbawia jej charakteru faktury zaliczkowej.

Wynika to m.in. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 roku (I FSK 298/10).

Sytuacja podatnika

Spółka jest dostawcą sprzętu informatycznego i oprogramowania dla podmiotów sektora finansowego oraz administracji publicznej. W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółka podpisała szereg umów dotyczących nabycia usług zapewnienia opieki serwisowej – sprzętu komputerowego i oprogramowania. Obsługa serwisowa jest świadczona w Spółce, a w przeważającej części u końcowych odbiorców Spółki. Zgodnie z zawartymi umowami podmioty świadczące wymienione usługi obciążają Spółkę na podstawie faktur wystawianych „z góry” za cały, określony w umowie okres opieki serwisowej (od 1 – 3 lat). Spółka zapytała pytanie czy ma prawo do odliczenia VAT zawartego w przedmiotowych fakturach:

1) w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane lub za okres następny, pod warunkiem, że faktury te zostały opłacone (dotyczy faktur otrzymanych do dnia 30 listopada 2008 r.);

2) w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane lub za dwa okresy następne, pod warunkiem, że faktury te zostały opłacone (dotyczy faktur otrzymanych od dnia 1 grudnia 2008 r.) - traktując te faktury jako faktury zaliczkowe?

Spółka uważa, że ma prawo do odliczenia podatku z wymienionych faktur w wyżej wskazywanych okresach, traktując te faktury jako faktury zaliczkowe. Dla uzyskania przez odbiorcę faktury zaliczkowej prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest istotne zachowanie typowej kolejności: zapłacenie zaliczki – otrzymanie faktury, charakterystycznej dla faktur zaliczkowych, a istota sprawy polega na spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych ustawą o VAT, t.j. zapłaty zaliczki (również w wysokości 100% ceny towaru lub usługi) oraz otrzymania faktury bez konieczności dostarczenia towaru, bądź wykonania usługi, gdyż nie ma on zastosowania do faktur zaliczkowych.

Przebieg postępowania

Spółka zwróciła się z zapytaniem 19 stycznia 2009 roku, uzupełniając je 30 marca informacją o stosowaniu odliczenia od 2004 roku. Odpowiedź Ministra Finansów stwierdziła nieprawidłowość postępowania spółki. 13...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę