Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Kiedy można dokonać utylizacji kasy rejestrującej

192

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Prowadzę ewidencję za pomocą kas rejestrujących. W ciągu najbliższych miesięcy pamięć fiskalna w kasie rejestrującej zostanie w całości wyczerpana. Czy po dokonaniu odczytu modułu pamięci fiskalnej kasy, w związku z zaprzestaniem rejestracji przy jej pomocy, mogę niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie można przekazać kasy do utylizacji bezpośrednio po dokonaniu jedynie odczytu jej pamięci fiskalnej. Utylizacji można dokonać wyłącznie po wykonaniu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy z udziałem pracownika urzędu skarbowego, na podstawie której zostanie sporządzony protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia dotyczącego kryteriów i w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź