Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 lipca 2012

Kiedy ująć korektę faktury za usługi telekomunikacyjne

150

W prowadzonej firmie wykorzystuję telefon stacjonarny. 8 czerwca otrzymałem fakturę za usługi telekomunikacyjne, z terminem płatności 5 lipca. 22 czerwca otrzymałem fakturę korygującą, zmniejszającą wartość pierwotnej faktury. Kiedy powinienem ująć VAT z faktury pierwotnej i korekty?

ODPOWIEDŹ

Zarówno fakturę jak i jej korektę należy ująć w rozliczeniu za ten sam okres rozliczeniowy - za lipiec (tj. w terminie płatności wynikającej z pierwotnej faktury) lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w przepisie art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług sformułował ogólne zasady odliczania podatku naliczonego przez podatników VAT. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (z wyjątkami wymienionymi w tym przepisie). Jeśli natomiast podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W niektórych przypadkach szczególny moment powstania obowiązku podatkowego wiąże się również ze szczególnymi zasadami odliczania podatku naliczonego przez nabywcę towarów i usług. Tak jest w przypadku usług telekomunikacyjnych, o których mowa w pytaniu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie mediów, na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy.

W przypadku nabycia usług telekomunikacyjnych termin odliczenia związany jest zatem wyłącznie z terminem płatności określonym na fakturze. Nie ma w tym przypadku znaczenia ani data wystawienia faktury, ani data jej otrzymania. Nie jest również istotny termin, w któr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę