Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Kiedy ująć w ewidencji wewnętrzną fakturę korygującą

169

Prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej do faktury wewnętrznej powstaje w rozliczeniu podatku VAT za okres, w którym ta faktura korygująca zostanie wystawiona. Fakturę korygującą można wystawić jedynie w przypadku, gdy faktura pierwotna została ujęta w okresie rozliczeniowym, w stosunku do którego nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP3/443-110/11-2/KW z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi i promocyjnymi spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług oraz deklarowała ten podatek w deklaracji VAT-7. Następnie, w wyniku ponownej weryfikacji faktur wewnętrznych i analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien być naliczany.

W związku z tym spółka zamierzała wystawić wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek VAT i zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną takie wewnętrzne faktury korygujące.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki, że przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w roz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę