Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka 5 kwietnia dokonała dostawy towaru dla klienta krajowego, jednakże, z powodu zaniedbania pracownika, faktura z tytułu tej dostawy została wystawiona dopiero 20 kwietnia. Podatek VAT zostanie ujęty w deklaracji VAT-7 za prawidłowy okres (kwiecień 2012). Czy grozi nam jakaś sankcja z tytułu wystawienia faktury po terminie?

ODPOWIEDŹ

W ustawie z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Kks) nie ma przepisu, który wprost wyznacza karę za nieterminowe wystawienie faktury. Jedynym przepisem, który może być podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wystawienie faktury, jest art.62 §1 Kks, zgodnie z którym, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych, natomiast zgodnie z §2 - kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynów zabronionych określonych powyżej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (§5 Kks). Powyższy przepis wyznacza odpowiedzialność karną m.in. za niewystawienie faktury wbrew obowiązkowi oraz wystawienie faktury w sposób wadliwy. Jeżeli podatnik nie wystawi w ogóle faktury, wówczas popełni on czyn zabroniony – przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, w zależności od tego czy jest to czyn mniejszej wagi, czy nie.

Wysokość kary wg stawki dziennej określa Sąd biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Sąd, określając wysokość stawki dziennej, porusza się w obszarze widełek określonych przez ustawodawcę. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystakrotności. W 2012 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1500 zł. Jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia wynosi 50 zł, czterystakrotność 1/30 wyniesie 20.000 zł. A zatem Sąd, orzekając grzywnę ma możliwość ustalenia jej w wysokości od 500 zł (minimalna grzywna to 10 stawek stawek dziennych). W przypadku przestępstwa sprawa zawsze kończy się postępowaniem sądowym.

Natomiast czynem zabronionym mniejszej wagi niż przestępstwo jest wykroczenie skarbowe, które występuje wówczas, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2012 roku jest to kwota 7.500 zł) w czasie jego popełnienia. W przypadku wykroczenia sprawa może zakończyć się przed organem podatkowym, jeśli podatnik wyrazi zgodę na mandat i wówczas wysokość kary określa organ podatkowy, który może nałożyć mandat od 1/10 d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę