Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka 5 kwietnia dokonała dostawy towaru dla klienta krajowego, jednakże, z powodu zaniedbania pracownika, faktura z tytułu tej dostawy została wystawiona dopiero 20 kwietnia. Podatek VAT zostanie ujęty w deklaracji VAT-7 za prawidłowy okres (kwiecień 2012). Czy grozi nam jakaś sankcja z tytułu wystawienia faktury po terminie?

ODPOWIEDŹ

W ustawie z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Kks) nie ma przepisu, który wprost wyznacza karę za nieterminowe wystawienie faktury. Jedynym przepisem, który może być podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wystawienie faktury, jest art.62 §1 Kks, zgodnie z którym, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych, natomiast...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź