Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik X wystawiał kontrahentowi Y przez okres ostatnich 5 lat faktury – czynności zwolnione, stawka zw. Okazało się, że X na fakturze sprzedaży popełniał seryjny błąd w numerze NIP należącym do Y od samego początku współpracy… (jedna cyfra w NIP błędna). Co powinno się zrobić teraz? (JPK mamy od połowy 2020 roku, więc US powinien to zauważyć dawno). Czy X powinien coś zrobić czy Y?

ODPOWIEDŹ

Pomyłka w numerze NIP nabywcy może być poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę. Błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej. Korekta ta nie wpłynie na rozliczenie części deklaracyjnej.

UZASADNIENIE

Należy na wstępie podkreślić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym rzeczywistą transakcję gospodarczą dokonywaną przez podatnika i pełni szczególną rolę dowodową w zakresie podatku VAT.

Faktura, aby była prawidłowo wystawiona, powinna zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług, adres, a także numer, za pomocą którego są identyfikowani na potrzeby VAT. Jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że zawiera ona błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury, przy czym ustawodawca nie wskazał charakteru tych pomyłek. 

Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonana na dwa sposoby, poprzez wystawienie przez podatnika faktury korygującej, na której powinny znaleźć się prawidłowe dane nabywcy lub wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Podsumowując, podatnik może wybrać dogodny sposób skorygowania błędnego NIP nabywcy, przy czym należy pamiętać, że fakturę korygującą wystawia sprzedawca, a notę korygującą nabywca.

Błędny numer NIP nabywcy powo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.