Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

28 lutego 2012

Kto organizuje transport w transakcji łańcuchowej

350

Rozstrzygającym kryterium przy ocenie tego, do której dostawy powinien zostać przyporządkowany transport jest to, kto organizuje/zleca przedmiotowy transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), a nie to, kto ostatecznie i w jaki sposób (bezpośrednio lub pośrednio) jest obciążany jego kosztami. Jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w transakcji łańcuchowej, dostawa dokonywana przez ten podmiot, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź