Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

27 września 2012

Kurs wymiany walut przy zbiorczej fakturze korygującej

194

Zamierzam wystawić zbiorczą fakturę korygującą dla zagranicznego kontrahenta, do faktur wystawionych w trzecim kwartale. Jaki kurs powinnam zastosować przy księgowaniu tej korekty?

ODPOWIEDŹ

Do przeliczenia zbiorczej korekty faktury VAT należy zastosować kursy waluty obcej przyjęte w fakturach pierwotnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są co do zasady obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Na podstawi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź