Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

21 listopada 2011

Nie wszystkie odsetki naliczone przez UKS były zgodne z Konstytucją

187

Obowiązujący do dnia 30 czerwca 2010 roku przepis art.31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, w zakresie w jakim wyłączał zawieszenie naliczania odsetek od zaległości podatkowych w razie przewlekłości postępowania Urzędu Kontroli Skarbowej, był niezgodny z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2011 roku o sygnaturze SK 2/10.

Art.31 ust.1 ustawy o kontroli skarbowej (u.k.s.) od 1 września 2003 roku do 30 czerwca 2010 roku wyłączał stosowanie w przypadku postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej między innymi art.54 §1 pkt 1 i 7 ustawy Ordynacja podatkowa.  Art. 54 § 1 Ordynacji w  punktach 1 i 7 przewiduje wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych:

– za okres zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych (art. 54 § 1 pkt 1 Ordynacji) oraz

– za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji).

W wydanym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w wyniku braku możliwości stosowania do postępowania kontrolnego art. 5...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę