Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , GMINY I POWIATY

28 lutego 2013

Nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej gminie

388

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży działek wraz z domkami jednorodzinnymi. Przedmiotowe działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do mediów tj: wody i kanalizacji. Spółka zamierza wybudować sieć w postaci kanalizacji wodociągowej a następnie połączyć wybudowaną sieć z istniejącą gminną. Realizacja wskazanej inwestycji będzie odbywać się na gruncie należącym do gminy. Po wybudowaniu wskazanej sieci Spółka zamierza przekazać ją nieodpłatnie na rzecz gminy zajmującej się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w zamian za zobowiązanie gminy do utrzymania tej sieci oraz doprowadzania wody i odbioru z terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego. Czy nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej w związku z realizacją inwestycji będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Czy Spółka prawidłowo dokonuje odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją inwestycji?

ODPOWIEDŹ

 Na mocy art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź