Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

1 lutego 2013

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy a prawo do odliczenia podatku naliczonego

279

Nieodpłatne przekazania towarów dokonane w okresie od dnia 1 czerwca 2006 roku do dnia 30 września 2010 roku nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu towarów, o ile te wydatki te mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zachodziły inne ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź