Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

31 marca 2011

Nieprawidłowa stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia podatku

163

Nasz kontrahent wystawił nam w styczniu fakturę za usługę wykonaną w grudniu, z zastosowaniem stawki VAT 23%. Naszym zdaniem zastosowana stawka jest nieprawidłowa i kontrahent powinien zastosować stawkę 22%, ale dostawca odmawia korekty faktury. Czy nasza spółka ma prawo do odliczenia całości podatku wykazanego na fakturze?

Tak, zastosowanie przez kontrahenta zawyżonej stawki VAT (23% zamiast 22%) nie pozbawia Państwa prawa do odliczenia całości podatku wykazanego na fakturze.

UZASADNIENIE

Po pierwsze, należy podkreślić, że macie Państwo rację twierdząc, że w wystawionej fakturze kontrahent zastosował zawyżoną stawkę podatku VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku czynności wykonanej w całości przed zmianą stawki VAT, dla której obowiązek podatkowy powstaje po zmianie stawki, zastosowanie ma stawka podatku obowiązująca dla tej czynności w momencie jej wykonania. W prezentowanym przez Państwa przypadku, skoro usługa została w całości wykonana w 2010 roku, powinna mieć zastosowanie stawka VAT 22%, obowiązująca w momencie wykonania usługi. Kontrahent niezasadnie zatem odmawia Państwu korekty wystawionej przez siebie faktury. Jednakże, jeżeli już Państwo posiadacie fakturę z zawyżoną stawką VAT, macie prawo do odliczenia całości podatku wykazanego na fakturze. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę