Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 lipca 2012

Obowiązek ewidencji przez zagraniczny podmiot usług taksówek

147

Siedziba naszej firmy znajduje się poza terytorium RP. Planujemy rozpocząć w tym roku świadczenie usług transportu osób taksówkami z Niemiec do Polski. Część trasy przejazdu będzie się odbywała na terenie Niemiec, a część na terenie Polski. Czy mamy obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży tych usług na terenie Polski przy użyciu kas rejestrujących?

ODPOWIEDŹ

Tak, obowiązujące przepisy nie wyłączają podatników mających siedzibę poza terytorium RP, dokonujących usług przewozu osób taksówkami na terenie Polski, z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta jest w art. 28b ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz niepodatników określona została natomiast w art. 28c ust. 1 ustawy, który stanowi, że miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest co do zasady miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Jak stanowi art. 28f ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W myśl cytowanych powyżej przepisów świadczona przez Państwa usługa transportu osób z Niemiec do Polski będzie uważana za świadczoną na terytorium naszego kraju w tej części, w jakiej trasa przejazdu przebiega przez Polskę.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z regulacjami art. 111 ust 1 ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidenc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę