Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , KASY REJESTRUJĄCE

20 sierpnia 2012

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług przewozu osób przy zastosowaniu kas rejestrujących

168

Świadczenie usług przewozu osób (PKWiU 49.39.11.00), za które pobierane są ceny urzędowe, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2012 roku nr IBPP3/443-103/12/KG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwrócił się podatnik, który w 2012 roku zamierza wznowić działalność gospodarczą w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.11.0 – Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny. Do tej pory nigdy nie stosował kasy rejestrującej.

Podatnik prowadzi działalność w charakterze regularnych przewozów osób na terenie jednego miasta zgodnie z rozkładem zatwierdzony przez Urząd Miasta. Wnioskodawca stosuje urzędowe ceny za przejazdy, które są ustalane przez Radę Miasta i Gminy.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem do organu podatkowego, czy wykonując regularny przewóz osób będzie mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę