Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

30 marca 2012

Obowiązek podatkowy i kurs przeliczeniowy w przypadku importu usług transportowych

183

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywamy usługę transportu towaru z Polski do Francji. Fakturę za usługę transportową wystawił duński przewoźnik 9 marca 2012 roku, natomiast towar został dostarczony do klienta we Francji 27 lutego 2012. Należność wynikającą z faktury zapłaciłem 23 marca. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z tą usługą? Jaki kurs wymiany walut powinienem zastosować w celu przeliczenia faktury na PLN?

 

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy w związku z opisaną przez Pana usługą powstaje 27 lutego 2012 roku. Dla potrzeb podatku od towarów i usług powinien Pan zastosować średni kurs NBP z 24 lutego 2012 roku.

UZASADNIENIE

Miejsce świadczenia usługi transportu towarów, w sytuacji, gdy, jak w opisanej przez Pana sytuacji, jest ona świadczona na rzecz podatnika, będzie określane na podstawie zasady ogólnej, wyrażonej w art.28b ustawy o podatku od towarów i usług, czyli co do zasady będzie to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem, zakładając, że nie posiada Pan w kraju innym niż Polska stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego byłaby świadczona opisana usługa, miejscem jej świadczenia będzie Polska, bo tutaj Pan, jako usługobiorca, posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4.

W opisanym przez Pana przypadku nie ulega zatem wątpliwości, że ma miejsce import usług i Pan jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu tej transakcji, na terytorium Polski.

Zgodnie z art.19a ustawy o VA...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę