Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

2 grudnia 2012

Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia refaktury

125

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 65/12 z 25 października 2012 roku orzekł, że w przypadku odsprzedaży usług za datę wykonania usługi nie uważa się daty wystawienia refaktury ale datę, kiedy zostały wykonane wszystkie czynności składające się na refakturowaną usługę.

Powyższy wyrok uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 października 2011 roku o sygnaturze I SA/Rz 573/11. NSA nie przekonała argumentacja Sądu Wojewódzkiego, który uznał, że „nabycie usług oraz ich późniejsza odsprzedaż (z marżą czy bez) powinny być zawsze traktowane jako dwie odrębne transakcje usługowe.

(…) Nie można zatem uznać (…), że usługa refakturowana jest wykonana w tym samym momencie w którym jest wykonana usługa pierwotna. Nie jest zatem uprawniony wniosek, iż obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania powstaje w tej samej dacie, w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę