Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

30 stycznia 2012

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych

214

Przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim nakazuje rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych przy braku wcześniejszej płatności 30. dnia od dnia wykonania usługi, bez względu na to czy i kiedy została wystawiona faktura, jest niezgodny z prawem Wspólnotowym.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 873/10 z 4 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Omawiany wyrok NSA został wydany w efekcie sporu o interpretację przepisu art.19 ust.13 pkt 2 lit.a i b ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług.

Po przeprowadzonej kontroli organ podatkowy stwierdził niewłaściwe zastosowanie przez spółkę cytowanego powyżej przepisu, poprzez rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych w dniu wystawienia faktur. Spółka nie zgodziła się z decyzją organu podatkowego, podnosząc, że termin ,,nie później niż do 30 dnia” stanowi wyznaczenie przedziału czasowego i nie jest wskazaniem konkretnego dnia. Ustawodawca nie użył zwrotu ,,w 30 dniu”. Zdaniem spółki, zgodnie z literalnym brzmieniem spornego przepisu, podatnik nie musi ,,czekać” z rozpoznaniem obowiązku podatkowego do końca 30 dniowego terminu; może tego dokonać w dowolnym czasie pomiędzy 1 a 30 dniem od dnia wykonania usługi.

Decyzja organu podatkowego była kolejno utrzymywana w mocy przez decyzję organu odwoławczego oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a w rezultacie złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu wydanego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na to, że przepis prawa krajowego o którym mowa w niniejszej sprawie budzi wątpliwości, co do jego zgodności z ww. art. 66 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę