Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

30 października 2019

Obowiązek wystawienia konsumentowi faktury do paragonu

402

Prowadzę restaurację, w listopadzie zgłosił się do mnie klient (konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) z żądaniem wystawienia faktury VAT do paragonu z datą sierpniową. Czy mam taki obowiązek?

Odpowiedź

Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy towaru lub usługi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). W sytuacji opisanej w pytaniu termin ten został zachowany, zatem Czytelnik ma obowiązek wystawić konsumentowi fakturę do paragonu.

Żądanie nabywcy towaru lub usługi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). W sytuacji opisanej w pytaniu termin ten został zachowany, zatem Czytelnik ma obowiązek wystawić konsumentowi fakturę do paragonu.

 

Uzasadnienie

Obowiązek wystawiania faktur określają przepisy art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług. Jak stanowi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych (dla których podatnik, co do zasady, nie ma obowiązku wystawiania faktury) fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi -  jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Istotny jest zatem termin wniesienia żądania.

Jeśli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę