Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

30 marca 2012

Odliczenie przez spółkę VAT od zakupów dokonanych przez wspólników

172

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dokonanych przez jej wspólników przed jej zarejestrowaniem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 1 marca 2012 roku w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Na początku marca bieżącego roku zapadł istotny wyrok TSUE, w którym Trybunał orzekł, że przepisy art.9, 168 i 169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej sprzeciwiają się przepisom krajowym, które nie umożliwiają ani wspólnikom spółki, ani tejże spółce dochodzenia prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przez wspólników przed zawiązaniem i rejestracją powyższej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę