Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Odliczenie straty z udziału w funduszach kapitałowych od dochodów ze sprzedaży akcji

163

Nie ma możliwości połączenia zysku osiągniętego ze sprzedaży akcji ze stratą poniesioną z tytułu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa dla celów rozliczenia podatkowego.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2011 roku (nr ITPB2/415-945/10/MK). Sytuacja Podatnika Osoba fizyczna zainwestowała w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy kapitałowych oraz akcje. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa przyniosła stratę, tj. na skutek umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa otrzymał kwotę środków pieniężnych niższą od uprzednio zainwestowanej. Niemniej Podatnik jednocześnie uzyskał i jest wysoce prawdopodobnym, iż również w przyszłości uzyskiwał będzie dochody z tytułu zbycia akcji. W związku z powyższym zadano pytanie czy Podatnik jest uprawniony dla celów dokonania rozliczenia podatkowego połączyć zysk osiągnięty ze sprzedaży akcji ze stratą poniesioną z tytułu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa... Uzasadnienie Izby Skarbowej „ (…) Zasada opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wyrażona w art. 30b UPDOF, wyklucza możliwość odliczenia od tego dochodu ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę